حمایت از نور چشمی !

حمایت از نور چشمی !
خرداد ۱۷, ۱۴۰۰
36 بازدید

پروژه بازآفرینی سبزه میدان یا شوی  ۱۲ میلیارد تومان برای باز سازی و اصلاح میدان آزادی و تبدیل فضای سبز به حوضچه، آن هم در آستانه شب عید و اوج خرید های مردم و رفت و آمد ها به مرکز شهر، واقعا ضرورت دارد؟ آیا چهار ماه مانده به انتخابات #شورا، تعریف چنین پروژه ای با […]

پروژه بازآفرینی سبزه میدان یا شوی 
۱۲ میلیارد تومان برای باز سازی و اصلاح میدان آزادی و تبدیل فضای سبز به حوضچه، آن هم در آستانه شب عید و اوج خرید های مردم و رفت و آمد ها به مرکز شهر، واقعا ضرورت دارد؟
آیا چهار ماه مانده به انتخابات #شورا، تعریف چنین پروژه ای با انتخاب پیمانکار نورچشمی، با هدف شوی تبلیغاتی یا تامین هزینه های انتخاباتی یک لیست خاص انجام می شود؟
اصولاً این پروژه در بازه زمانی تا #انتخابات پایان می پذیرد؟
در حالیکه حقوق ماه گذشته پرسنل در دو قسط پرداخت شده و در پایان سال و فصل پرداخت عیدی و پاداش پایان سال تعریف چنین پروژه ای با چه هدفی صورت می گیرد؟
از دستگاههای نظارتی به جد انتظار داریم به مسئله مذکور ورود نموده، فرآیند تعیین پیمانکار و سایر موضوعات مربوط به این پروژه را مورد بررسیو واکاوی قرار دهند.

برچسب‌ها:, , ,