دولت با فریب و حقه بازی درست در جیب مردم کرد

دولت با فریب و حقه بازی درست در جیب مردم کرد
خرداد ۱۸, ۱۴۰۰
56 بازدید

دولت با فریب و حقه بازی دست در جیب مردم کرد،شخص رئیس جمهور محترم بارها در حمایت از بازار سرمایه و تقویت آن سخن گفت،آنقدر گفتند تا مردم همه زندگیشان را به بازارسرمایه آوردند و حالا مدتی است که کسری بودجه دولت از جیب مردم تامین می شود.یک روز دستوری بازار را سبز می کنند […]

دولت با فریب و حقه بازی دست در جیب مردم کرد،شخص رئیس جمهور محترم بارها در حمایت از بازار سرمایه و تقویت آن سخن گفت،آنقدر گفتند تا مردم همه زندگیشان را به بازارسرمایه آوردند و حالا مدتی است که کسری بودجه دولت از جیب مردم تامین می شود.یک روز دستوری بازار را سبز می کنند و امید کاذب می دهند و چند روز مجدد جیب مردم را می زنند.بازار سرمایه سیر نزولی دارد،چه کسی پاسخگوی مالباختگان بازار سرمایه است؟

د

برچسب‌ها:, , , ,