دوشنبه ۸ آذر ۱۴۰۰ - ۱۴:۵۷

توسعه ورزش همگانی و ایجاد زیرساخت ها مهمتر از تیم داری

در حوزه ورزش به جای تیم داری و حمایت از تیم هایی که کمترین بازیکن قزوینی را دارا هستند. بهتر است در حوزه توسعه ورزش همگانی و ایجاد زیرساخت ها و استعدادیابی و حمایت و تربیت از نسل نونهالان و نوجوانان با نگاه آینده نگری در اولویت بیشتری قرار دارد.