جمعه ۲ مهر ۱۴۰۰ - ۱۵:۵۴

تیم داری از بودجه شهرداری

تیم داری از بودجه شهرداری با چه توجیهی انجام می شود؟
در شرایطی که شهرداری با مشکلات اقتصادی فراوانی روبروست، صرف هزینه های کلان برای تیم داری در لیگ برتر و خرید بازیکنان خارجی و مربیان غیربومی چه توجیهی دارد؟ بازیکنان غیربومی چه تعصبی به شهر قزوین خواهند داشت؟

مجموعه مدیریت شهری قزوین در سال ۱۳۹۹ اقدام به تیم داری کرده است. تیم هایی در لیگ برتر از قبیل والیبال، فوتبال و… البته حمایت از ورزش کار مثبتی است اما داشتن تیم در لیگ برتر و صرف هزینه های گاف که در دو مرحله ۱۷ میلیارد تومان برای حمایت از این تیم ها پرداخت کرده است. این در حالی است در مجموع این تیم ها دو بازیکن قزوینی وجود ندارد و همین طور مربیان غیر بومی و بازیکن غیر بومی که هیچگونه نسبتی با استان قزوین ندارند و به همین خاطر بعد از پایان مسابقات و حذف شدن…

به همین دلیل تیمی که بازیکن خارجی دارد و هزینه های کلان و مربیانی که فقط انگیزه شان پول و مسائل مالی است سقوط از لیگ برتر برای آنها هزینه نخواهد داشت آیا بهتر نیست به جای تیم داری و صرف هزینه های کلان جاهایی که مجموعه مدیریت شهری می خواهدصرف هزینه ورزش کند برای توسعه ورزش های همگانی و حمایت ازحوزه های مختلف ورزشی انجام دهد

صرف این هزینه به دلیل وجود اتمسفر ورزشی در شورا آیا توجیهی دارد آیا بهتر نبود که با پول های که هزینه شده صرف احداث امکان ورزشی و ورزش هایی که هیچگونه حمایت از آنها نمی شود، بشود. برخی ورزش هایی هستند که هیچ گونه سالن مناسب و امکانات کافی ندارند. مثلا هیچگاه از ورزش های رزمی و ورزش های همگانی نمی شود.