پنجشنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۰ - ۱۹:۰۸

راهکار رفع معضل ترافیک

برای رفع معضل ترافیک در مرکز شهر قزوین در خیابان‌های بوعلی، فردوسی و خیام باید برنامه‌ریزی بلندمدت، کوتاه مدت و میان مدت تدوین و اجرا شود.

  • در برنامه کوتاه مدت، توسعه حمل و نقل عمومی باید در اولویت قرار بگیرد؛ حجم زیادی از مراجعانی که به این خیابان‌ها مراجعه می‌کنند از شهرهای اطراف هستند و می‌توانند خودروهای نقلیه خود را در پارکینگ‌هایی که پیش‌بینی می‌شود پارک کنند و با وسیله نقلیه عمومی به این خیابان‌ها مراجعه کنند تا هم در وقت صرفه‌جویی شود و هم مشکل پارکشان حل شود.
  • ایجاد پارکینگ‌هایی در اطراف خیابان‌های یاد شده توسط مدیریت شهری می‌تواند به معضل ترافیک کمک کند؛ استفاده از دوچرخه در این خیابان‌ها می‌تواند به کاهش بار ترافیک کمک کند.
  • در حوزه برنامه‌های میان مدت، برای جابه‌جایی صنوف نیز سرمایه‌گذارانی پیدا شوند و در مناطق دیگر سرمایه‌گذاری کنند و طرح‌های تشویقی برای آنها وجود داشته باشد و امکانی فراهم شود که مردم نیز با ترافیک روبه‌رو نشوند و امکان حل مسائل آنها در سایر مناطق وجود داشته باشد.
  • در برنامه‌های بلند مدت نیز از مشاوران متخصص را به کار گرفت و از آنها خواست تا به دور از دخالت سلایق و دخالت‌های مدیران شهری به بررسی و پژوهش کارشناسانه و علمی برای رفع معضل ترافیک با نگاه چشم‌انداز آینده برای حل مشکل آینده شهر قزوین استفاده کرد.